دستور العمل نقل و انتقالات-مهمان دائم-مهمان موقت:

  

مهمان موقت:

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی مطابق زمانبندی اعلام شده در تقویم آموزشی بایستی درخواست خود را روی سیستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir از مسیر ذیل ثبت نموده و وضعیت تایید و یا مخالفت مراکز مبدا و مقصد را نیز از طریق همین مسیر پیگیری نماید.

منوی کاربر ==> آموزش ==> دانشجو ==> درخواست ها ==> تقاضای انتقال به صورت مهمان در مراکز داخلی

مهمان دائم:

دانشجوی حائز شرایط مهمان دائم بایستی با در دست داشتن فرم درخواست تکمیل شده و اصل و کپی مدارک لازم در بازه زمانی اردیبهشت و ابان هر سال جهت بررسی مدارک در شورای آموزشی مرکز مراجعه نمایند. تغییر مرکز دانشجو از طریق مهمان دائم تنها یکبار در طول تحصیل مجاز میباشد. دانشجوی مهمان دائم تمامی واحد های خود را در مرکز مقصد گذرانده و تنها مدرک دانش آموختگی در مرکز مبدا صادر میگردد. دانشجوی مهمان دائم پس از تکمیل تمامی واحد های درسی خود بایستی فرم درخواست بازگشت به واحد اصلی را پس از تکمیل به آموزش ارائه نماید تا امکان بررسی پرونده فارغ التحصیلی نامبرده در مرکز مبدا وصدور مدرک فعال گردد.

شرائط مهمان دائم:

1- سرپرست خانواده شهید ، فوت یا معلول شود ، بطوری که دانشجو بعنوان کفیل خانواده از طریق مراجع ذی صلاح شناخته شود.

2- دانشجو ، معلول و بطور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد ، تشخیص این موضوع به عهده شورای آموزشی مرکز استانی است.

3-دانشجوی دختر بعلت ازدواج ملزم به انتقال به محل تحصیل و اشتغال همسر شود.

4- محل اشتغال دانشجو یا سرپرست قانونی وی (دانشجویان دختر) عوض شود. 5- کارمندان رسمی یا پیمانی دولت در صورت ارائه حکم اشتغال مبنی بر تغییر محل خدمت.

مدارک لازم مهمان دائم:

1- مدارک محل سکونت (سند مالکیت یا اجاره نامه)

2- رضایتنامه کتبی از سرپرست قانونی دانشجو(برای خانمها)

3- گواهی اشتغال به کار دانشجو یا سرپرست قانونی دانشجو

4- ارائه مدارک پزشکی و گواهی پزشک (در صورت بیماری دانشجو)

5- ارائه تصویر سند ازدواج (برای دانشجوی خانم که پس از قبولی در دانشگاه ازدواج نموده است)

 مهمان اضطراری ( حضور در امتحان ):

دانشجویی که در طی ترم تحصیلی حائز شرائط خاصی از قبیل تغییر محل کار دانشجو یا همسر ،بیماری و .... شده است و متقاضی مهمان موقت نیز نبوده مطابق زمانبندی تقویم آموزشی هر نیمسال با ارائه مدارک مستدل و ارائه درخواست کتبی به آموزش مراجعه نماید. بدیهی است تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش درخواست به استان واگذار شده است.

 

 
تعداد كل بازديدهاي اين صفحه از ابتداي راه اندازي تا كنون: 273
تعداد بازديد کنندگان سايت: 642503312 تعداد بازديد زيرپورتال: 41084 اين زيرپورتال امروز: 45 سایت در امروز: 19863 تعداد بازديد اين صفحه پورتال در امروز : 1