معرفی رشته های موجود در دانشگاه:

 

علوم انسانی:

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات انگلیسی گرایش (زبان و ادبیات انگلیسی)

زبان و ادبیات انگلیسی گرایش( مترجمی زبان)

الهیات و معارف اسلامی گرایش( فقه ومبانی حقوق اسلامی)

الهیات و معارف اسلامی گرایش(علوم قران و حدیث)

علوم تربیتی گرایش (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

علوم تربیتی گرایش (آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی)

علوم تربیتی گرایش(راهنمایی و مشاوره)

علوم اجتماعی گرایش(پژوهشگری و علوم اجتماعی)

علوم اجتماعی گرایش (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)

علوم سیاسی

علوم اقتصادی گرایش(علوم اقتصادی)

علوم اقتصادی گرایش(اقتصاد نظری)

کتابداری گرایش(علم اطلاعات و دانش شناسی

حسابداری

حقوق

مدیریت گرایش( بازرگانی)

مدیریت گرایش( جهانگردی)

مدیریت گرایش (دولتی)

روان شناسی عمومی

آمار و کاربردها

جغرافیا (گرایش برنامه ریزی شهری)

علوم پایه:

شیمی کاربردی

زیست شناسی (گرایش علوم گیاهی)

فیزیک با گرایش (حالت جامد)

فیزیک با گرایش (حالت جامد)

فیزیک با گرایش (هسته ای)

زیست شناسی (گرایش عمومی)

ریاضیات و کاربردها

زمین شناسی

مهندسی کشاورزی گرایش(مهندسی علوم کشاورز

مهندسی کشاورزی گرایش(مهندسی کشاورزی آب)

مهندسی کشاورزی گرایش(مهندسی ترویج وآموزش کشاورزی)

 

مهندسی کشاورزی گرایش(مهندسی اقتصاد کشاورزی)

مهندسی کشاورزی گرایش(مهندسی مدیریت وآبادانی روستاه)

مهندسی کشاورزی گرایش(مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست)

 

علوم فنی و مهندسی:

علوم کامپیوتر

مهندسی صنایع

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوترگرایش(مهندسی نرم افزار)

مهندسی کامپیوترگرایش(مهندسی سخت افزار)

مهندسی مدیریت اجرایی

مهندسی مدیریت پروژه

 

 

 
تعداد كل بازديدهاي اين صفحه از ابتداي راه اندازي تا كنون: 1923
تعداد بازديد کنندگان سايت: 646936178 تعداد بازديد زيرپورتال: 42538 اين زيرپورتال امروز: 38 سایت در امروز: 10703 تعداد بازديد اين صفحه پورتال در امروز : 1