شماره تماس دانشگاه 44644012

حوزه ریاست

اتاق

سمت

نام مسئول

داخلی

مستقیم

نمابر

ریاست دانشگاه

آقای دکترابراهیم صالح آبادی

150

44652095

44641788

  دفتر ریاست

آقای مهدی مرادی

 

151

44652095

مسئول بسیج کارکنان

حوزه اداری  و پشتیبانی- روابط عمومی

 

  مدیر اداری و پشتیبانی

آقای محمدرضا بداریه

160

44657530

 

مسئول روابط عمومی

 

کارشناس  امور اداری

آقای احسان ایمانفر

161

 

 

 

فناوری اطلاعات

خانم رضا نژاد

162

44657534

 

آقای جواد سلامی

163

 

دبیرخانه

خانم غفار پور

164

 

 

کارپردازی

آقای منصور سالار 

165

44657535 

 

کافی نت

 

166

 

 

انباردار

آقای مصطفی فلاح مقدم

167

 

 

بسیج کارکنان

مهدی مرادی

168

 

 

ابدارخانه  ساختمان اداری

خانم جهاندوست

169

 

 

ابدارخانه  ساختمان آموزشی

خانم بنسبردی

170

 

 

خدمات و پشتیبانی

آقایان  دلبری و طبسی

171

 

 

 

تایپ و تکثیر

 

173

44661658

 

 

بوفه

 

175

 

 

حوزه مالی

مدیر امور مالی

خانم بیدی

180

44663380

 

کارشناس مالی و شهریه

آقای علی اصغر کرابی

181

 

 

امین اموال

182

 

 

حوزه فرهنگی و فوق برنامه

مدیر فرهنگی  و تربیت بدنی

آقای رضا حجازی

163

44657532

 

 کارشناس فرهنگی و  صندوق رفاه 

آقای حسن کیقبادی

184

 

 

بسیج دانشجویی برادران

 

185

 

 

بسیج دانشجویی خواهران

 

186

 

 

حوزه حراست

 

رابط حراست

آقای غلامرضا جلالی

104

44644017

44651447

 

درب ورودی

انتظامات

آقایان دلقندی -فره وشی -شهبازی

103

 

 

شماره تماس دانشگاه 44644012

حوزه آموزش و پژوهش

 

اتاق

سمت

نام مسئول

داخلی

مستقیم

نمابر

مدیر آموزشی و پژوهشی

آقای سید حمیدرضا میر علی

110

44657533

 

کارشناس برگزاری کلاسها

عباس پارسایی

117

44644015

 

کارشناسان  برنامه ریزی اساتید و کلاسها

خانم یکه باش

118

 

خانم  موسوی مجد

119

 

کاربر ارشد آموزش

خانم بژگی

113

 

 

کارشناس امتحانات

خانم گلزار مقدم

114

 

 

کارشناس اموزش

علیرضا استیری

115

 

 

کارشناس اموزش

خانم اسکندری

116

 

 

                                             امور دانش آموختگان

آقای غلامرضا جلالی

120

44651447

 

خانم رشید

121

 

 

خانم بیلساز

122

 

 

آقای علی دولت آبادی

123

 

 

کارشناس تحویل مدارک

آقای حسین کمیزی

124

 

 

          پذیرش و ثبت نام            صدورگواهی و امور مشمولین

آقای عباس پدرام

111

 

 

آقای عباس پدرام

111

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه

آقای کمال الدین رجایی

126

 

 

بایگانی

آقای حسن قلعه نوی

125

 

 

اعضای هیات علمی مرکز

مدیر گروه زیست شناسی

آقای دکتر حسن رامشینی

130

 

 

مدیر گروه حسابداری

آقای احمد وکیلی ارکی

131

 

 

مدیر گروه ریاضی

آقای حسین لکزیان

132

 

 

مدیر گروه زمین شناسی

آقای دکتر سید علی مظهری

133 

 

مدیر گروه الهیات

آقای احمد ربانی

134

 

 

عضو علمی کشاورزی

آقای دکتر عباس ابهری

135

 

 

مدیر گروه  الهیات

خانم صادقی موحد

136

 

 

مدیر گروه  اقتصاد

خانم رمضانی

137

 

 

مدیر گروه  مهندسی صنایع

آقای غلامرضا امینی

138

 

 

مسئول بسیج اساتید

مدیر گروه کتابداری

خانم دکتر دلقندی

139

 

 

مدیر گروه کامپیوتر

خانم داورزنی

140

 

 

 

 

 

 

             شماره تماس دانشگاه: 44644012

آدرس : سبزوار -انتهای بلوار دانشگاه -بلوار دکتر سیادتی دانشگاه پیام نور سبزوار - صندوق پستی 461   کد پستی دانشگاه:  9617638453

آدرس وبسایت مرکز:www.pnusab.ac.ir            آدرس کانال دانشگاه   pnusabzevar1@

 

 

 
تعداد كل بازديدهاي اين صفحه از ابتداي راه اندازي تا كنون: 1039
تعداد بازديد كل صفحات پورتال از ابتداي راه اندازي تا كنون : 630957796
تعداد بازديد زيرپورتال: 33900
اين زيرپورتال امروز: 86
تعداد صفحات بازديد شده كل پورتال در امروز : 54988
تعداد بازديد اين صفحه پورتال در امروز : 3
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما