شهریه


قابل توجه دانشجویان محترم:

دانشجویان عزیزبرای پرداخت شهریه به سایت reg.pnu.ac.ir (سایت گلستان) مراجعه و بعد از گرفتن پرینت انتخاب واحد (گزارش 101) یا فرم واریز وجوه (گزارش 163) مبلغ شهریه را به شماره حساب اعلام شده از طریق درگاه بانک صادرات نسبت به واریز آن اقدام نمایید . و یا می توانید مستقیما به صورت پرداخت الکترونیکی اقدام نمایید .

تذکر مهم: چنانچه پرداخت به صورت درگاه الکترونیکی باشد سایت شما همان لحظه بدهی مذکور را حذف کرده و برای انجام هر گونه فعالیت باز خواهد شد . در صورت پرداخت به صورت غیر مستقیم از طریق عابر بانک و یا حضوری در بانک مدت 24 تا 48 ساعت طول میکشد که سایت شما باز گردد .

قابل توجه دانشجویان متقاضی انصراف

تذکر:

1- شایان ذکر است مطابق نامه شماره 7393/3/د مورخ 1394/02/24علاوه بر سقف 20 نیمسال مجاز 5 نیمسال تحصیلی به سنوات تحصیلی مقطع کارشناسی اضافه و شهریه ثابت مطابق مصوبه هیات محترم امنا با ضریب 1/25 برای نیمسالهای اضافه شده محاسبه و اخذ می گردد.

2- شهریه متغیر دروس خودخوان معادل پنجاه درصد شهریه متغیر مربوطه محاسبه می شود.

3- دانشجوی مهمان به سایر دانشگاهها،شهریه ثابت را به دانشگاه پیام نور و شهریه متغیر را به دانشگاه مقصد پرداخت می کند.

4- اگر دانشجوی مهمان به دانشگاه پیام نور کمتر از 5 واحد درسی انتخاب نماید فقط شهریه متغیر را مطابق جدول شهریه دوره های فراگیر پرداخت می کند.

5- در صورتیکه دانشجوی مهمان به دانشگاه پیام نور بیش از 5 واحد درسی انتخاب نماید شهریه ثابت و متغیر را مطابق جدول شهریه دوره های فراگیر پرداخت می کند.

6- شهریه ثابت دانشجویانی که در نیمسال تابستان یا در آخرین نیمسال تحصیلی که یک درس کمتر از 5 واحد انتخاب می نمایند،پنجاه درصد می باشد.لیکن شهریه متغیر دروس غیر خودخوان کامل محاسبه می شود.

7- شهریه متغیر دروس نظری خودخوان معادل پنجاه درصد شهریه متغیر مربوطه محاسبه می شود.

8- شهریه کلیه دانشجویان رسمی مشتمل بر دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی در صورت انتقال یا مهمان به دانشگاه پیام نور،بدون توجه به سال پذیرش در دانشگاه مبدا،برابر شهریه دانشجویان فراگیر(ردیف5)محاسبه می شود.

9- دانشجویان مهمان به سایر دانشگاهها،شهریه ثابت را به دانشگاه پیام نور و شهریه متغیر را به دانشگاه مقصد پرداخت می کنند.

10- شهریه دانشجویانیکه پس از اتمام سنوات مجاز تحصیلی ،مطابق مجوز صادره از مرجغ ذیصلاح به تحصیل ادامه می دهند،از اولین نیمسال تحصیلی مازاد بر سنوات شهریه آنان مطابق شهریه دانشجویان فراگیر (ردیف5) محاسبه و دریافت می شود.

11- شهریه دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی که درسال 1385 از طریق المپیاد های علمی،ورزشی،نخبگان ممتازو... وارد دانشگاه می شوند،همانند شهریه دانشجویان پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری می باشد.

12- شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور که از یک مرکز با واحد به مرکز و واحد دیگر دانشگاه مهمان و یا انتقال می یابند مطابق جدول شهریه ناحیه شهر مقصد محاسبه می شود.

 
تعداد كل بازديدهاي اين صفحه از ابتداي راه اندازي تا كنون: 868
تعداد بازديد کنندگان سايت: 642507225 تعداد بازديد زيرپورتال: 41105 اين زيرپورتال امروز: 59 سایت در امروز: 23776 تعداد بازديد اين صفحه پورتال در امروز : 1