مدیران دانشگاه پیام نور مرکز سبزوارشماره تماس دانشگاه: 44644012

مدیران دانشگاه

سمت

نام مسئول

داخلی

مستقیم

  مدیر اداری و پشتیبانی و مسئول روابط عمومی

آقای محمدرضا بداریه

160

44657530

مدیر آموزشی و پژوهشی

آقای حمید رضا میرعلی

110

44657535


مدیر فرهنگی  و تربیت بدنی

آقای رضا حجازی

163

44657532

مدیر امور مالی خانم فاطمه بیدی 180 44663380
 
تعداد كل بازديدهاي اين صفحه از ابتداي راه اندازي تا كنون: 408
تعداد بازديد كل صفحات پورتال از ابتداي راه اندازي تا كنون : 614810501
تعداد بازديد زيرپورتال: 22700
اين زيرپورتال امروز: 92
تعداد صفحات بازديد شده كل پورتال در امروز : 168682
تعداد بازديد اين صفحه پورتال در امروز : 2
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما