مدیران دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار


 

شماره تماس دانشگاه: 44644012

مدیران دانشگاه

سمت

نام مسئول

داخلی

مستقیم

  مدیر اداری و پشتیبانی 

آقای عباس پارسایی

160

مدیر آموزشی و پژوهشی

آقای حمید رضا میرعلی

110

44657535

مدیر فرهنگی  و تربیت بدنی

آقای رضا حجازی

163

44657532

مدیر امور مالی خانم فاطمه بیدی 180 44663380
 
تعداد كل بازديدهاي اين صفحه از ابتداي راه اندازي تا كنون: 643
تعداد بازديد کنندگان سايت: 642504716 تعداد بازديد زيرپورتال: 41095 اين زيرپورتال امروز: 52 سایت در امروز: 21267 تعداد بازديد اين صفحه پورتال در امروز : 1