آئین نامه های آموزشی

1

دستورالعمل مربوط به انتخاب واحد

دانلود کنید

2

اطلاعیه مربوط به انصراف از تحصیل

دانلود کنید

3

تحصیل همزمان در دو رشته

دانلود کنید

4

دستورالعمل مربوط به تغییر رشته

دانلود کنید

5

دستورالعمل مربوط به تغییر گرایش

دانلود کنید

6

دستورالعمل مربوط به تطبیق واحد

دانلود کنید

7

دستورالعمل مربوط به دانشجویان مشمول

دانلود کنید

8

دستورالعمل لغو عدم مراجعه

دانلود کنید

9

دستورالعمل نقل و انتقالات

دانلود کنید

10

اطلاع از خودخوان بودن دروس

دانلود کنید

11

حداقل واحد دانشجویان مشمول

دانلود کنید


 
تعداد كل بازديدهاي اين صفحه از ابتداي راه اندازي تا كنون: 407
تعداد بازديد کنندگان سايت: 642507182 تعداد بازديد زيرپورتال: 41103 اين زيرپورتال امروز: 58 سایت در امروز: 23733 تعداد بازديد اين صفحه پورتال در امروز : 1