بیست فروردین سالگردشهادت شهید آوینى و روزهنر انقلاب اسلامی
عقل می گوید بمان و عشق میگوید برو و این هردو را خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر