جناب آقای دکتر مهدی مرادی مسئول محترم دفتر ریاست دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار مصیبت وارده درگذشت مادر بزرگ گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم . جناب آقای دکتر مهدی مرادی مسئول محترم دفتر ریاست دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار مصیبت وارده درگذشت مادر بزرگ گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم .

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر