اجرای تئاتر خیابانی در محوطه ی دانشگاه زمان چهارشنبه 16 اسفند


کانون فرهنگی هنری شوق دیدار تقدیم می نماید

اجرای تئاتر خیابانی در محوطه ی دانشگاه

زمان : چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه

ساعت : ۹:۳۰ الی ۱۰ صبح

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر