بازدید نماینده نهاد رهبری حجت الاسلام والمسلمین جباریان از مرکز سبزوار

با حضورمسئول محترم نماینده نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی حجت الاسلام والمسلمین  جباریان و هیئت همراه همچنین مهندس ناظر استان جناب اقای علی اکبریان در دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار ضمن برگزاری جلسه ای با حضور ریاست محترم مرکز جناب اقای دکتر صالح ابادی و دیگر همکاران از پروژه های عمرانی نیمه ساز  و مجتمع فرهنگی و روند تکمیل سیستم گرمایشی و سرمایشی  بازدید بعمل امد. در این بازدید مسولین دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار ضمن ارائه گزارش  درخواستهای  و موانع پیش رو ی مرکز را جهت تسربع در اتمام  پروژه های نیمه ساز و حصار ضلع غربی دانشگاه  را ارائه و در خصوص مسائل فرهنگی بخصوص اردوی راهیان نور  نیز توسط مدیر فرهنگی و بسیج دانشجویی با مسئول محتر نهاد مباحصی مطرح گردید  .در پایان نیز با حضور کلیه همکاران و مسئولین  نماز جماعت ظهر در محل مهدیه دانشگاه برگزار گردید .

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار

  

  

  

  
  
  

  


  

                                                                                  

                                                                               
                                                   

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر