بازدید از سالمندان مادر به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (ع)

بازدید از سالمندان مادر به مناسبت ولادت حضرت فاطمه )ع(

زمان : پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه

ساعت : ۹:۰۰

برای نام نویسی به اتاق های ۱۰۸ یا ۲۰۴ ساختمان آموزشی شماره ۱ مراجعه نمایی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر