برگزاری مسابقه استانی بتن مقاوم و اقتصادی در موسسه آموزش عالی بیهق سبزوار


به استحضار می رساند با یاری پروردگار متعال موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی بیهق در نظر دارد دومین دوره مسابقه بتن مقاوم و اقتصادی در سطح شهرستان و اولین دوره آن در سطح استان خراسان رضوی را با همکاری کارخانه سیمان سبزوار و مشاوره تخصصی نهاد ها و سازمان هایی همچون شهرداری سبزوار، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی نمایندگی شهرستان سبزوار، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک سبزوار و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در فروردین ماه ۹۷ برگزار نماید. این مسابقه فرصتی را فراهم می آورد تا دانشجویان و فارغ التحصیلان موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها، یادگیری های خود را سازماندهی نموده با تلاش های خود انگیخته علمی و مهارتی، زمینه برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت ساختمان را فراهم نماید.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر