اطلاعیه مهم آموزشی
تاریخ های مهم پیش رو دانشجویان در نیم سال اول 96-97

 

 

 

معرفی به استاد(مخصوص دانشجویانی که فقط دو درس تا فارغ التحصیل شدند،برایشان باقی مانده است)

16 شهریور تا 8 آذرماه

 

زمان برگزاری کلاسها

تا پایان 30 آذرماه

 

زمان انجام انتخاب محل آزمون پایان ترم

📅 4الی 14 آذرماه

 

ارزشیابی اساتید

4 الی 23 آذرماه

 

پرینت کارت آزمون ورود به جلسه امتحانات

27 آذرماه الی 25 دی ماه

 

امتحانات

2 الی 25 دیماه

 

مهلت ثبت نمره میان ترم:

📅 25 دی ماه

 

  زمان شروع امتحانات

  2 الی 25 دی ماه

 

 
امتیاز دهی