اطلاعیه مهم آموزشی
اطلاعیه در خصوص معرفی به استاد

در صورتی‌که دانشجو در دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) برای فراغت از تحصیل، تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد، می‌تواند آن دو درس را به‌صورت معرفی به استاد بگذراند. (باید تمام نمرات دروس دیگر تایید شده باشد و فقط حداکثر ۲ درس نظری بدون نمره داشته باشد(

دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد اعم از شیوه‌ی آموزشی و شیوه‌ی پژوهشی که برای فراغت از تحصیل تنها یک درس نظری اعم از؛ دروس باقیمانده سر فصل دوره، جبرانی کارشناسی و جبرانی میانگین داشته باشد (به‌جز دروس روش تحقیق و سمینار) می‌تواند آن درس را خارج از تاریخ امتحانات اعلام شده در تقویم دانشگاهی به‌صورت معرفی به استاد انتخاب و بگذراند.

 

شهریه‌ی درس‌های معرفی به استاد، به‌میزان ۵۰ درصد شهریه‌ی ثابت و متغیر است.

 
امتیاز دهی