اطلاعیه مهم آموزشی
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص ثبت نام و انتخاب واحد

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

 

براساس آنچه که دانشگاه پیام نور اعلام کرده است ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه پیام نور تغییر کرده و از ۱۹ تیر ماه آغاز و تا ۳۰ تیر ماه ۹۷ ادامه خواهد داشت

 

اکیدا توصیه می شود با توجه به اینکه بخشی از این زمان در بازه تعطیلات تابستانی دانشگاه قرار دارد در ابتدای بازه زمانی اعلام شده نسبت به انتخاب واحد اقدام فرمایید.

ترم تابستان پیام نور #حذف_و_اضافه_ندارد و اجباری به انتخاب واحد نیست و دانشجو می توانید انتخاب واحد نکند

 

تمام تاریخ های اعلام شده بر اساس اعلام سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور می باشد :

 

انتخاب واحد ترم تابستان ۹۷ دانشجویان دانشگاه پیام نور از #تاریخ ۱۹ لغایت ۳۰ تیر ماه ۹۷ از طریق سیستم جامع گلستان پیام نور و مطابق برنامه زمان بندی شده انجام _می پذیرد

 

ثبت درخواست_مهمان شدن دانشجو و تایید آن توسط مرکز / واحد مبداء و مقصد در ترم تابستان دانشگاه پیام نور از #تاریخ ۱۴ لغایت ۲۰ تیر ماه ۹۷ در سیستم گلستان پیام نور فعال خواهد شد 

حذف و اضافه در ترم تابستان ۹۷ پیام نور امکانپذیر نمی باشد

 

ثبت دروس معرفی به استاد که طبق تغییرات جدیدترین تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور بازه زمانی ۱۶ _تیر ماه لغایت ۱۴ مرداد ماه ۹۷ انجام خواهد شد

 

برگزاری امتحانات از تاریخ ۲۷ مرداد ماه لغایت ۴ شهریور ماه ۹۷ انجام خواهد شد

 
امتیاز دهی